70. rocznica przejęcia władzy przez komunistów w Czechosłowacji. "Padł tylko jeden wystrzał"

25 lutego 1948 komuniści przejęli pełną władzę w Czechosłowacji. Z wydarzeń tamtych lat można wyciągnąć wnioski także i na dziś – mówi Petr Koura*.