51 procent Niemców popiera francuski plan reformy strefy euro

Jak poinformował magazyn „Der Spiegel”, 51 procent Niemców jest zdania, że rząd w Berlinie powinien poprzeć plany nowego prezydenta Francji zreformowania strefy euro.