50 tys. kobiet rocznie ginie z rąk krewnych. Szokujący raport ONZ

Blisko 50 tys. dziewcząt i kobiet na świecie zabili w 2017 r. członkowie własnej rodziny. Zbrodnie te są często ukoronowaniem trwającej latami spirali przemocy – wynika z raportu ONZ.