40 lat OBWE: mission impossible?

Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – KBWE później OBWE – zapoczątkowała koniec politycznego podziału Europy. Miała służyć zapewnieniu pokoju, bezpieczeństwa i praw człowieka. Czy jest papierowym tygrysem?