Niemcy świetują pokojową rewolucję w NRD. 30 lat temu przy Okrągłym Stole nikt nie myślał o zjednoczeniu Niemiec.

Reader Interactions