W NRD stacjonowało pół miliona sowieckich żołnierzy. Po zjednoczeniu Niemiec Armia Czerwona musiała wrócić do Rosji. 25 lat temu ostatni żołnierz z czerwoną gwiazdą na czapce opuścił zdobyte w 1945 roku terytorium.

Reader Interactions