Miliony ludzi w całej Europie przemierzają kilometrowe odległości, wędrując między domem a miejscem pracy. 2,15 mln dojeżdża za granicę, w tym ponad 214 tys. Polaków.

Reader Interactions