2016 się skończył, na szczęście. Co przyniesie 2017?

W 2017 musimy być silni – rok ten niesie bowiem cały szereg wyzwań i decydujących rozstrzygnięć.