Archive for Wrzesień 2011

Zaniedbane dzieci alkoholików

Dzieciństwo w cieniu butelki i kieliszka przeżywają miliony dzieci w Niemczech, co rzutuje na ich całe dalsze życie. Nowa koncepcja pomocy społecznej ma im pomóc.

Niemcy tęsknią za marką

Kryzys waluty euro wzmógł jeszcze bardziej tęsknotę Niemców za ich dobrą, twardą marką. Więcej niż połowa mieszkańców RFN mówi „Marko wróć!”, a najbardziej życzą sobie tego Wolni Demokraci.

Współpraca bliska, członkostwo w UE we mgle

Deklaracja woli utworzenia wspólnej przestrzeni gospodarczej i zniesienia wiz dla obywateli 6 byłych republik radzieckich oraz potępienie łamania praw człowieka na Białorusi to plon szczytu Partnerstwa Wschodniego.

Figi na wierzbie

Polska kampania wyborcza wnosi sporo nowego do rutynowych inscenizacji wyborczych. I to zarówno w aspekcie metodologii, jak też – sięgam po fachowy termin – targetu. Od tego zacznę.

Stasi – nie ma grubej kreski

W Niemczech nie ma grubej kreski – ubecka przeszłość prześwietlana jest do końca. Bundestag wprowadził 30.09. br. poprawkę do ustawy o archiwach enerdowskiej bezpieki. Lewica głosowała przeciwko.

Poszerzenie parasola na finiszu

Niemiecki parlament zaaprobował dofinansowanie funduszu stabilności euro (EFSF). Projekt musi jednak zostać zatwierdzony przez wszystkie 17 państw-członków unii walutowej.

Kryzys branży solarnej

Tsunami w Japonii powinno stanowić szansę dla niemieckiej branży solarnej. Tymczasem, jedna za drugą, nadchodzą złe wiadomości. Teraz branża szuka winnego.

Teczki bezpieki: otworzyć je czy nie?

Co począć z dziedzictwem komunistycznej bezpieki? Takie pytanie zadawano sobie w latach 1989/90 w całym bloku wschodnim. Niemcy zdecydowali się na szybkie udostępnienie obywatelom ich teczek.