Archive for Kwiecień 2011

Niemieckie spojrzenie na Jana Pawła II

Jan Ross w swojej niezwykłej, jak na niemiecki rynek, papieskiej biografii „Jan Paweł II. Papież stulecia” nie kryje fascynacji Janem Pawłem II, choć sam jest protestantem. Z autorem rozmawiał Tomasz Kycia.

Powrót kontroli na granicach?

Dla ochrony zewnętrznych granic Unia Europejska planuje wydanie zezwolenia na okresowe kontrole na wewnętrznych granicach obszaru szengeńskiego.

Już teraz jest kimś szczególnym

Niemiecka prasa zajmuje się atmosferą i nastrojami w Polsce w przeddzień ceremonii beatyfikacyjnej Jana Pawła II, a także wskazuje na przypadki molestowania seksualnego, obciążając współwiną za nie papieża.

Planowali detonację bomby w tłumie

Chcieli dokonać zamachu o maksymalnej sile rażenia. Jak podaje Federalny Urząd Kryminalny trzech domniemanych terrorystów miało konkretne plany konstrukcji bomb.

Symboliczny dzień dla Polski i Niemiec

Papież-Niemiec wynosi na ołtarze Papieża-Polaka. To coś więcej niż tylko kościelna uroczystość. To symboliczne ukoronowanie pewnego etapu w historii Polski, Niemiec i Europy. Komentarz Bartosza Dudka.

Teofila Reich-Ranicki nie żyje

Przez prawie 70 lat Teofila Reich-Ranicki żyła w cieniu swego męża, Marcela. Zmarła w wieku 91 lat 29 kwietnia we Frankfurcie nad Menem. Kiedy zapytano męża, na co zmarła, odpowiedział: „Na Niemcy, o godz. 11.00”.

Pasztet czy jednak delicje?

Siedem lat minęło jak z bicza strzelił i największy rynek pracy otwiera podwoje dla 73 milionów Europejczyków. Będzie bum czy boom – spekulują Niemcy, a po cichu otwierają stoiska z delicjami i pasztetem made in Poland.

Komentarze prasy niemieckiej, sobota, 30 kwietnia 2011

Królewski ślub w Londynie i (nie tylko) brytyjski sen o potędze oraz zatrzymanie domniemanych terrorystów w Niemczech – to główne tematy, poruszane przez dzisiejsze dzienniki.