Archive for Wrzesień 2007

Komentarze prasy niemieckiej, sobota, 29.09.2007

Szczyt klimatyczny w Nowym Jorku i jego skromne rezultaty to główny temat. Peany na cześć Andrzeja Wajdy w Die Welt.

Konferencja ministrów spraw wewnętrznych „Trójkąta Weimarskego”

W miejscowości Kehl, na niemiecko-francuskiej granicy, spotkali się dziś ministrowie spraw wewnętrznych Polski, Niemiec i Francji. Rozmowy dotyczyły współpracy policji po wejściu Polski do strefy Schengen.

Firmy przystępują do walki z piractwem markowym

Znane marki mają problem: po prostu się je fałszuje. Właściciele tracą miliardy. Koła gospodarcze w Niemczech przystąpiły do ofensywy przeciwko złodziejom.

„Sekretna wiedza stroiciela fortepianów”

„ Hintergrundwissen des Klavierstimmers” – to tytuł jednego z najciekawszych debiutów prosatorskich tego roku w Niemczech. Autorka, Maria Rebecca Salentin umieściła akcję powieści w dziewietnastowiecznym Krakowie.

Komentarze prasy niemieckiej, piątek, 28.09.2007

Dziś: opinie na temat rozwoju sytuacji w Birmie oraz dorocznym raporcie o marnotrawstwie środków publicznych w Niemczech. Akcent polski – na łamach „Die Welt”.

11. Kongres Renovabis

Ostatni kongres Renovabis (19.9. – 21.9.07) był poświęcony bilansowi blisko 15-letniej działalności Akcji Pomocy niemieckiego kościoła katolickiego dla krajów Europy Wschodniej i Południowej.

Walka z AIDS, gruźlicą i malarią

W Berlinie odbyła się dwudniowa konferencja darczyńców Globalnego Funduszu Zdrowia. Głównym tematem były strategie finansowania walki z najgroźniejszymi chorobami infekcyjnymi w świecie.

Komentarze prasy niemieckiej, czwartek, 27.09.2007

Dominują reakcje na wystąpienie kanclerz Merkel na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Niektóre dzienniki nawiązują do raportu Transparency International. Akcenty polskie – dziś na łamach Die Welt i Sueddeutsche Zeitung.