2 Międzynarodowe Forum Transportowe OECD w Lipsku

Od 26.05. o komunikacji 21. wieku dyskutują ministrowie transportu z 50 krajów.