130. urodziny wielkiego pisarza. "Poeta absurdu"

Należy do panteonu największych pisarzy niemieckojęzycznych. Jego teksty uważane są za zagadkowe. Ale to czyni je tak frapującymi.