1 Maja: Związkowcy dalej walczą o sprawiedliwość społeczną

W dniu Święta Pracy niemieckie związki zawodowe wysuwały pod adresem władz szereg żądań. Po ich stronie jest niemiecka minister pracy.